به جز تعزير، سه نوع مجازات ديگر يعني قصاص، حد و ديه، تعريف و اندازه ي مشخصي دارند و به نسبت سبكي يا سنگيني جرم صورت گرفته، اعمال خواهند شد.

تعزير چيست
حدود اين مجازات‌ها در شرع و قانون به صورت كاملا شفاف آورده شده است. اما مجازات تعزير از پيش تعريف شده ي قطعي نيست و بسته به جرمي ‌كه مستوجب تعزير مي‌شود، مجازات تعيين خواهد شد.
ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامي ‌تعزير را اين گونه تعريف مي‌كند كه آن عقوبت يا تاديبي ست كه ميزان و نوع آن در شرع مشخص نشده و حاكم و قاضي آن را تعيين خواهد كرد. تعزير مي‌تواند شامل ضربات شلاق، جزاي نقدي و يا حبس باشد. توجه داشته باشيد كه ضربات شلاقي كه در حكم تعزير به محكوم داده مي‌شود، حتما بايد از تعداد ضربات حد شرعي كمتر باشد، زيرا در غير اين صورت نيازي به صدور حكم تعزير نيست و مي‌توان به يكباره حد شرعي را اجرا كرد.
به علاوه در اجراي حد شرعي، در صورتي كه شخص اجرا كننده ي حد حين وارد آوردن ضربات شلاق موجب آسيب رساندن به بخشي ديگر از اعضاي بدن محكوم شود، چيزي به وي نسبت داده نخواهد شد. اما زماني كه ضربات شلاق در تعزير اجرا مي‌شود، هر گونه آسيب رساني به ديگر قسمت‌هاي بدن محكوم، مي‌توانند موجب ايجاد مسئوليت در مجري حكم باشد و حتي ماجرا به پرداخت ديه از سوي كسي كه تازيانه مي‌زند نيز كشانده شود.
 
 

انواع جرايم تعزيري


دسته بندي جرائمي‌ كه ما را به حكم تعزير مي‌رساند، شامل نقض مقرارات حكومتي، شكستن محرمات شرعي و برهم زدن نظامات اجتماعي و منفعت عام و ديگر مواردي نظير شكستن مقررات راهنمايي و رانندگي و … مي‌گردد.  به طور مثال احتكار، كلاهبرداري، فرار مالياتي، قاچاق ارز، كم فروشي، گران فروشي و … شامل صدور حكم تعزير خواهند شد

 
در كليه امور حقوقي كه در حوزه مسائل حقوق جزا و جرم و جرم شناسي مي باشد وكيل متخصص امور كيفري اقدام به ارائه خدمات حقوقي مينمايد. در ذيل برخي از عناوين كيفري حوزه فعاليت وكيل كيفري به اختصار توضيح داده مي شود
وكيل امور كيفري كسي است كه تخصص وي در زمينه مقررات امور كيفري يا جزايي است. كار اصلي وي تشخيص جرم و عمل مجرمانه است. به عبارتي كار وكيل كيفري در دادسرا و دادگاه كيفري مي باشد و حوزه تخصصي وي حقوق جزا و جرم شناسي است
موسسه حقوقي آراز فرتاك  متشكل از مشاورين حقوقي و وكلاي متخصص و با سابقه در امور كيفري اقدام به ارائه خدمات حقوقي وكالت و مشاوره حقوقي در كليه امور كيفري مينمايد.